Tekijänoikeus

TEKIJÄNOIKEUS

Omistusoikeus

Gedeon Richterin verkkosivuston sisältämiä tietoja saa ladata, näyttää ja tulostaa vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Tekijänoikeutta ja omistusoikeutta koskevaa ilmoitusta ei saa poistaa ladatusta eikä tulostetusta materiaalista, vaan se on jätettävä materiaaliin.

Verkkosivuston sisältöä ei saa kuitenkaan jakaa, muokata, luovuttaa, käyttää uudelleen, ladata internetiin eikä käyttää julkisiin eikä kaupallisiin tarkoituksiin ilman Gedeon Richter Plc.:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämä koskee tekstiä, kuvia sekä ääni- ja videomateriaalia. On oletettava, että kaikki mitä verkkosivustolla näkyy tai lukee, on tekijänoikeuden suojaamaa, jos muuta ei ilmoiteta, eikä sisältöä saa käyttää muulla tavalla kuin näissä käyttöehdoissa tai asiaankuuluvien sivujen käyttöehdoissa on kuvattu ilman Gedeon Richter Plc.:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Richter-portaali voi sisältää tavaramerkkejä, patentteja, omistusoikeuden suojaamia tietoja, teknologioita, tuotteita, prosesseja tai muuta omistusoikeuden suojaamaa ja Gedeon Richter Plc.:n ja sen tytäryhtiöiden omaisuutta. Sivuston käyttäjä ei saa lisenssiä eikä oikeutta näihin tavaramerkkeihin, patentteihin, teknologioihin, tuotteisiin, prosesseihin eikä muuhun omistusoikeuden suojaamaan ja Gedeon Richter Plc.:n, sen tytäryhtiöiden ja/tai muiden osapuolten omaisuuteen.

Tavaramerkit ja verkkotunnus

Rekisteröidyt tavaramerkit ovat kokonaan kyseessä olevan omistajan omaisuutta. Gedeon Richter Plc.:n rekisteröimiä tavaramerkkejä, nimiä tai verkkotunnuksia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä yrityksen maineen vahingoittamiseen.

Viestit ja lähetetty materiaali

Kaikki verkkosivustolle sähköpostitse tai muulla tavalla lähetetyt viestit ja materiaali, mukaan lukien tiedot, kysymykset, kommentit ja ehdotukset kaikissa muodoissa, ovat ei-luottamuksellisia ja omistusoikeudettomia ja käsitellään sellaisina. Kaikesta sivustolle toimitetusta ja lähetetystä tulee Gedeon Richter Plc.:n omaisuutta, ja kaikkea voidaan käyttää eri tavoin, esimerkiksi välittää eteenpäin ja julkaista.

Gedeon Richter Plc.:llä on oikeus käyttää vapaasti verkkosivustolle lähetettyjä ideoita, suunnitelmia, tietoja ja teknologioita kaikenlaisiin tarkoituksiin, mm. tuotteiden kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinointiin kyseisten tietojen avulla. Gedeon Richter Plc. ei tallenna verkkosivustolle lähetettyä materiaalia eikä ole velvollinen vastaamaan lähetettyihin viesteihin.

Linkit ja kehykset

Vain verkkosivuston aloitussivulle johtavat linkit ovat sallittuja. Syvälinkitys ei ole sallittua ilman Gedeon Richter Plc.:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Muiden verkkosivustojen kehykset eivät ole sallittuja tällä verkkosivustolla. Inline-linkit tai tämän verkkosivuston osien yhdistäminen muulla tavoin muiden osapuolten verkkosivustoihin ei ole sallittua.

Send this to friend